Bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về phương thức hạch toán tài sản thuê tài chính cũng như hạch toán tài sản cố định bằng các ví dụ thực tế nhất.

Tài sản cố định thuê tài chính là gì?

tai-san-co-dinh-thue-tai-chinh-la-gi

Tài sản cố định thuê tài chính là gì?

Tài sản cố định từ thuê tài chính: Tài sản cố định mà một công ty thuê từ một công ty cho thuê tài chính. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê có quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê, căn cứ vào các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài chính.

Tổng số tiền thuê tài sản quy định trong hợp đồng thuê tài chính tối thiểu phải bằng giá trị tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng. Bất động sản cho thuê không tuân thủ các quy định trên được coi là bất động sản phục vụ mục đích cho thuê hoạt động.

+ Bên thuê phải theo dõi, quản lý, sử dụng tài sản cố định đi thuê, tài sản cố định thuộc sở hữu công ty và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng thuê tài sản cố định.

+ Với tư cách là chủ đầu tư, công ty cho thuê phải theo dõi và thực hiện đúng các quy định của hợp đồng cho thuê tài sản hữu hình.

+ Công ty cho thuê tài sản hữu hình theo hợp đồng thuê tài chính phải trích khấu hao tài sản hữu hình cho thuê tương tự như tài sản hữu hình thuộc sở hữu của công ty theo quy định hiện hành.

Nếu bên thuê hứa sẽ không mua lại tài sản thuê theo hợp đồng thuê tài chính khi bắt đầu thuê thì bên thuê có quyền trích khấu hao tài sản cố định của hợp đồng thuê tài chính trong thời hạn thuê.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ thuê tài chính ở Việt Nam?

don-vi-cung-cap-dich-vu-cho-thue-tai-chinh-tai-viet-nam

Đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê tài chính tại Việt Nam

Tuy dịch vụ cho thuê tài chính mới nổi trong những năm gần đây nhưng hiện nay đã có một số doanh nghiệp nổi trội đã đi tiên phong và giữ vững uy tín trong ngành hơn 10 năm có thể kể đến như ACB leasing do ngân hàng ACB bảo trợ, Vietinbank Leasing, Vietcombank Leasing.

Tham khảo thêm về khấu hao tài sản cố định tại đây:

https://acbleasing.com.vn/tin-tuc-su-kien/tin-tuc/khau-hao-tai-san-co-dinh-thue-tai-chinh

Nguyên tắc kế toán tài khoản 212

Theo quy định tại Điều 36 Thông tư 200/2014 / TT BTC, nguyên tắc hạch toán tài khoản 212 Tài sản cố định cho thuê tài chính như sau: Trước hết, tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và những biến động tăng, giảm của các tài khoản.

TSCĐ thuê tài chính Công ty Tài khoản này được các công ty đi thuê sử dụng để phản ánh nguyên giá TSCĐ thuê tài chính (là TSCĐ chưa thuộc sở hữu của công ty mà thuộc sở hữu của bên thuê nhưng bên thuê chưa sở hữu), đơn vị có nghĩa vụ và trách nhiệm quản lý và sử dụng nó như một tài sản của đơn vị).

Nguyên giá của tài sản thuê theo hợp đồng thuê tài chính được xác định theo giá trị hợp lý của tài sản thuê hoặc giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (nếu giá trị hợp lý lớn hơn giá trị hiện tại của khoản thanh toán thuê tối thiểu cộng với chi phí trực tiếp ban đầu phát sinh liên quan đến hợp đồng thuê tài chính.

Nếu thuế đầu vào được khấu trừ, giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu không bao gồm thuế bán hàng phải trả cho chủ nhà.

Thứ hai, bằng cách tính giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu. Đối với việc cho thuê tài sản, đơn vị có thể sử dụng lãi suất ngầm định, lãi suất quy định trong hợp đồng thuê hoặc lãi suất vay gia tăng của bên thuê

Thứ ba, số thuế đầu vào đối với tài sản thuê tài chính không được khấu trừ mà bên thuê phải nộp cho bên cho thuê được ghi như sau: Số thuế đầu vào được khấu trừ chỉ nộp một lần tại thời điểm ghi nhận tài sản cho thuê, giá tài sản cho thuê bao gồm cả thuế GTGT

Nếu số thuế đầu vào không được khấu trừ nộp từng kỳ thì được hạch toán vào giá vốn hàng bán trong kỳ theo khoản mục chi phí khấu hao tài sản thuê tài chính, thứ tư, chi phí mua hàng không được hạch toán vào tài khoản này. Giá trị TSCĐ thuê hoạt động Thứ năm, bên thuê chịu trách nhiệm định kỳ tính và trích khấu hao TSCĐ vào giá thành sản xuất kinh doanh trên cơ sở áp dụng hướng dẫn khấu hao theo chính sách.

Nếu không chắc chắn rằng bên thuê sẽ sở hữu tài sản thuê khi kết thúc thời hạn thuê thì tài sản thuê được khấu hao theo thời gian thuê nếu thời hạn thuê ngắn hơn thời gian sử dụng hữu ích của tài sản thuê.

nguyen-tac-ke-toan-tai-khoan-212

Nguyên tắc kế toán tài khoản 212

Ví dụ về hạch toán tài sản cố định

Ví dụ 1: Trong tháng 10/2021 tại công ty kế toán Thịnh Phát có phát sinh các nghiệp vụ về TSCĐ như sau:

 1. Ngày 10/08 mua 1 TSCĐ sử dụng ở bộ phận sản xuất, theo HĐ GTGT giá mua 150.000.000đ, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán. Chi phí vận chuyển chi bằng tiền mặt: 1.200.000 đ ( gồm thuế GTGT 10%).
 2. Ngày 16/10 mua 1 TSCĐ sử dụng ở bộ phận bán hàng, theo HĐ GTGT có giá mua 150.000.000đ, thuế GTGT 10%, tiền chưa thanh toán. Chi phí lắp đặt phải trả là: 2.300.000đ ( trong đó thuế GTGT 300.000đ).
 3. Ngày 22/10 mua một máy tính xách tay sử dụng cho bộ phận quản lý, theo HĐ GTGT có giá mua là 20.000.000đ, thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng chuyển khoản. Chi phí vận chuyển chi bằng tiền mặt: 220.000đ ( thuế GTGT 20.000 đồng)

Cách hạch toán

Ngày 10/08

 • Nợ TK 211: 150.000.000đ
 • Nợ TK 133: 15.000.000đ
 • Có TK 331: 165.000.000đ

Ngày 16/10:

 • Nợ TK 211: 150.000.000đ
 • Nợ TK 133: 15.000.000
 • Có TK 331: 165.000.000
 • Nợ TK 211: 2.000.000
 • Nợ TK 133: 300.000
 • Có TK 111: 2.300.000

Ngày 22/10

 • Nợ TK 153: 20.000.000
 • Nợ TK 133: 200.000
 • Có TK 112: 22.000.000
 • Nợ TK 153:200.000
 • Nợ TK 133: 200.000
 • Có TK 111: 2.200.000

Chú ý: những hóa đơn có giá trị lớn hơn 20 triệu đồng phải thanh toán qua tài khoản ngân hàng thì mới được coi là chi phí hợp lý và được khấu trừ thuế GTGT.

Nhìn chung, bài viết trên cũng đã viết được rõ một số vấn đề trong hạch toán thuê tài chính hiện nay. Thuê tài chính vẫn là một trong những dịch vụ giúp lưu thông nguồn vốn một cách nhanh nhất.

Mời bạn đọc tham khảo thêm Vai trò của thị trường cho thuê tài chính:

https://acbleasing.com.vn/thi-truong-cho-thue-tai-chinh-o-viet-nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.